QUAESTOR Bank Zrt.

QUAESTOR Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyével a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. 100 százalékos részesedést szerzett a Credigen Bankban. A Bank neve 2015. február 1-i hatállyal Quaestor Bank Zrt-re változott. 2015. április 22. óta a tulajdonos felszámolási eljárás alatt áll. Így ezt követően a Bank feletti tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló Pénzügyi Stabilitási és Felszámolási Nonprofit Kft., mint felszámoló gyakorolja. Ezzel kapcsolatos aktuális információkat a következő címen talál: http://www.quaestor.hu/penzugyek

A QUAESTOR Bank Zrt. (székhely: 1138 Budapest Váci út 184., adószám: 11999502-2-44, cégjegyzékszám: Cg.01-10-044324) ezúton értesíti Ügyfeleit, hogy jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.
Természetesen a QUAESTOR Bank Zrt. továbbra is kiszolgálja meglévő ügyfeleit a már megkötött szerződéseknek megfelelően.
Amennyiben a már megkötött szerződésével kapcsolatosan kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken!

A QUAESTOR Bank végelszámolójának felhívása

A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. felhívta a QUAESTOR Bank végelszámolása során érintettek figyelmét, hogy hitelezői igényüket 2017. 06. 02-ig jelentsék be.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Quaestor Bank Zrt. „v.a.” végelszámolási eljárása során hitelezői igényként kizárólag a Bankkal szemben fennálló, vagy fennállt jogviszonyukból származó követeléseket jelenthetik be az érintettek.
A Quaestor csoport más tagjával szemben fennálló követelésüket az adott eljárásra vonatkozó szabályok szerint érvényesíthetik az adott társasággal szemben.
Tisztelettel kérem, hogy a Bankkal, illetve az eljárással kapcsolatos további megkereséseiket az info@psfn.hu-ra küldjék meg.

2017. 04. 25.

Felhívás a QUAESTOR Bankkal szembeni hitelezői igények bejelentésére

Budapest, 2017. április 4. – A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. felhívja a QUAESTOR Bank végelszámolása során érintettek figyelmét, hogy hitelezői igényüket határidőn belül jelentsék be.

A QUAESTOR Bank Zrt. „v.a.” (Bank) végelszámolását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-044324/450 számú végzésével rendelte el, a közzététel napja: 2017.04.04.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályokban megfelelően a pénzügyi intézmény végelszámolása során a hitelezők a végelszámolás közzétételétől számított hatvan napon belül kötelesek bejelenteni követeléseiket, a fentiekre figyelemmel a bejelentésre nyitva álló határidő utolsó napja: 2017.06.02.
A hitelezők igénybejelentésükre szolgáló formanyomtatványt az alábbi link-ről tudják letölteni. A hitelezői igény bejelentése díjmentes.
A kitöltött formanyomtatványt a kapcsolódó dokumentumokkal együtt a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. részére postai úton a fenti határidőn belül megküldeni szíveskedjenek. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a hitelezői igények kielégítése kizárólag saját névre szóló pénzforgalmi számlára, vagy igazolt belföldi lakcímre, ill. belföldi tartózkodási helyre történhet. A hitelezői igények kielégítése - amennyiben a kielégítés feltételei fennállnak - a kifizetés költségeivel csökkentett összegben történik.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a Bankkal, illetve az eljárással kapcsolatos további megkereséseiket az info@psfn.hu-ra küldjék.

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

Tájékoztatás a QUAESTOR Bank végelszámolásáról

Budapest, 2017. március 30. - Az MNB a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki a Quaestor Bank Zrt. végelszámolójának azt követően, hogy határozatában visszavonta a hitelintézet tevékenységi engedélyét.

A QUAESTOR Bank Zrt. (Bank) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB visszavonta a bank 2000. július 31. napján kelt, I-756/2000. számú, pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosító tevékenységi engedélyét, ezzel egyidejűleg elrendelte annak végelszámolását. A végelszámolás kezdő időpontja 2017. március 27. napja. Az MNB végelszámolónak a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: PSFN Kft.) jelölte ki.
A PSFN Kft. a továbbiakban intézkedett a végelszámoló személyének kijelöléséről, és a vonatkozó változásbejegyzési kérelem benyújtásáról. A Bank PSFN Kft. által kijelölt végelszámolója dr. Strasser Csaba Gábor. A Bank végelszámolója a végelszámolási eljárásról, és a szükséges teendőkről honlapján nyújt folyamatos tájékoztatást.

A végelszámoló egyúttal tájékoztatja az érintetteket, hogy a Bankkal illetve az eljárással kapcsolatos megkereséseiket az info@psfn.hu-ra küldjék.